Afiş

Afiş, tasarım ve sanat kaygısının eşit ağırlıkta olduğu grafik ürünleridir. 1798’de Alois Senefelder taş baskı tekniğini bulmuştur. Daha sonraları geliştirilen renkli taş baskı teknikleri, afişin sanatsal bir yapı kazanmasında önemli bir rol oynamıştır.Büyük boyutlu dış mekan afişleri, duvar yüzeylerine ve ilan panolarına asılır. İç mekan afişleri ise lobi, salon ve koridorlarda kullanılmak üzere daha küçük boyutlarda hazırlanır. Dış mekan afişlerinin izlenme süresi kısadır. Buna karşın iç mekân afişleri daha uzun süre incelenebilir. Afişin izlenme süresi tasarım sürecinde dikkate alınması gereken bir kriterdir.Afişler 3 ana gruba ayrılır

Reklam Afişleri:  Bir ürün ya da hizmeti tanıtan afişlerdir. 5 sektörde yaygın olarak kullanılır.-Moda-Endüstri-Kurumsal reklamcılık-Gıda-Turizm

Kültürel Afişler: Festival, seminer, sempozyum, balo, konser, sinema, tiyatro, sergi ve spor gibi kültürel etkinlikleri tanıtan afişler bu gruba girer.

Sosyal Afişler: Sağlık, ulaşım, sivil savunma, trafik çevre gibi konularda eğitici ve uyarıcı nitelikteki afişlerin yanı sıra, politik bir düşünceyi ya da siyasi bir partiyi tanıtan afişler ise sosyal afişler grubunda yer alır.